کتاب سکه های ماشینی قاجار

فرهنگ نیوز - صفحه 3

جامعه شناس با بیان اینکه زندگی مجازی به ویژه در میان نوجوانان و جوانان به یک سبک زندگی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: تنوع، تازگی و به روز بودن فضای مجازی باعث شده تا مردم بسیاری از فعالیت های خود را با استفاده از این ابزار انجام دهند.