کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار فرهنگ نیوز - صفحه 3

در پی پخش کلیپی بامحتوای مغرضانه و نامناسب توسط یک موسسه‌ای که موجبات وهن جامعه پزشکی کشور را فراهم آورده است وزارت بهداشت در اقدامی دیرهنگام نسبت به توهین به جامعه پزشکی واکنش نشان داد. به گزارش فرهنگ نیوز؛ عباس زارع نژاد مشاور وزیر