کتاب سکه های ماشینی قاجار

فرهنگ نیوز - صفحه 25

واشنگتن فری بیکن در گزارشی نوشت ادامه صدور مجوز برای فروش هواپیما به ایران از سوی خزانه ‌داری آمریکا، موجب خشم برخی جمهوری‌ خواهان شده است. به گزارش فرهنگ نیوز ؛ پایگاه واشنگتن فری بیکن امروز از ادامه صدور مجوز فروش هواپیمای مسافربری