کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار تراز - صفحه 7

تراز: آخرین ماه‌ گرفتگی(خُسوف) سال 95 در حالی در روز شنبه، 23 بهمن ماه رخ می‌دهد که تمام ساکنان ایران قادر به رؤیت این پدیده زیبای نجومی از ساعت 4 تا 6 بامداد این روز خواهند بود. به گزارش تراز ،مهندس مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری گف