کتاب سکه های ماشینی قاجار

تراز - صفحه 4

تراز: چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، رئیس جمهوری آمریکا باید تصمیم بگیرد آیا برای یک دوره ۱۲۰ روزه دیگر به تعهدات خود در قبال برجام مبنی بر تعلیق تحریم های هسته ای پایبند می ماند. به گزارش تراز ، به نقل از جروزالیم پست، روزه