خرید سکه کلکسیونی

اخبار تراز - صفحه 4

تراز: معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو، درباره برخی آدامس های وارداتی که جمله «غیرقابل فروش در آمریکا» بر روی آنها دیده می شود، توضیحاتی ارائه داد. به گزارش تراز ، به نقل از ایفدونا، مهندس سمیره صباح تاکید کرد: