جشنواره نوروزی

اخبار تراز - صفحه 3

تراز: مردم توقع دارند که آثار بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی را روی زمین مشاهده کنند، نه صرفاً در جداول؛ چراکه آنها باید کاهش تورم و رفع رکود را به عینه حس و لمس کنند، نه در سخنرانی‌ها. به گزارش تراز ،حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم مح