کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار تراز - صفحه 2

تراز: علی دایی با انتشار عکسی در صفحه شخصی خود برای پرسپولیس آرزوی پیروزی کرد.