کتاب سکه های ماشینی قاجار

تراز - صفحه 19

تراز: ملتی که می خواهد در برابر مستکبران دنیا با عزت و سربلندی قد علم کند به جای اینکه مدام خود را با سرمایه ها و پیشرفت های آنها مقایسه کند... پایگاه خبری تحلیلی تراز: دین مبین اسلام خواستار عزت مسلمانان است. این عزت نیز محدود به هیچ عرصه