کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار تراز - صفحه 1

تراز: باشگاه ریزه اسپور در حالی شکایت خود را نسبت به عقد قرارداد مهدی طارمی و پرسپولیس به فیفا ارسال کرده که کمیته حل اختلافات به این باشگاه ترکیه‌ای مهلتی برای ارائه مستندات خود داده است. به گزارش تراز ،مهدی طارمی در ابتدای فصل و با توجه