کتاب سکه های ماشینی قاجار

جوان آنلاین - صفحه 7

هرچه برایت تعریف کنند، فایده‌ای ندارد. باید بروی و خودت آخرین ساخته محمدحسین مهدویان را ببینی تا باور کنی نسل فیلمسازان متعهد و دلبسته انقلاب و دفاع مقدس تداوم دارد و این جوانان با انگیزه بیش از پیش «دلسوز» این عرصه حقیقتاً مهم و تأثیرگذار «نبرد فرهنگی و