کتاب سکه های ماشینی قاجار

جوان آنلاین - صفحه 4

فرناندو تورس به زودی به مستطیل سبز برمی‌گردد. مهاجم اول اتلتیکومادرید در بازی مقابل دپورتیولاکرونیا به شدت از ناحیه سر دچار مصدومیت شد و از هوش رفت. پس از ضربه‌ای که برگانتینیاس به پشت‌سر ال‌نینو وارد کرد تورس به شدت به زمین خورد و از هوش رفت. کمک هم‌تی