کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار جوان آنلاین - صفحه 3

کتاب‌هایی که هیچ شناسنامه‌ای ندارند و میان دستفروشان کتاب خیابان انقلاب دست به دست می‌شوند، نه شابک دارند و نه نام انتشارات آنها مشخص و معلوم است که به اصطلاح به شکل زیرزمینی تهیه و توزیع می‌شوند؛ کتاب‌هایی که از آنها با عنوان کتاب‌های ضاله یاد می‌شود. ی