جشنواره نوروزی

اخبار دانا - صفحه 7

رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: گزارش شکایت از فرودگاه مشهد در هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 قرائت شد و قوه قضائیه به طور همزمان با ورود به این پرونده در حال بررسی آن است. به گزارش ؛ داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز هیأت رئ