جشنواره نوروزی

اخبار دانا - صفحه 5

صبح امروز بازرسان سازمان تعزیرات حکومتى در قالب گشت‌هاى مشترک و بازرسان اتاق اصناف به همراه اهالى رسانه با حضور در یکى از مراکز خرید اصلى شمال شهر از واحدهاى فروش این مرکز بازدید و نسبت به اصلاح قیمت هاى برخى اجناس اقدام کردند. به گزارش ؛به نقل از فارس،