کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار دانا - صفحه 3

نایب رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار اراک با اشاره به افزیش قیمت در برخی از میوه ها در سطح میدان میوه و تره بار گفت: در حال حاضر قیمت سیب درجه یک و پرتغال به ۵ هزار تومان رسیده است. به گزارش ؛ محمود کشاورزیان نایب رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره