کتاب سکه های ماشینی قاجار

دانا - صفحه 24

فاصله شیعیان از ما به اندازه گناهانشان است. به گزارش سرویس چندرسانه ای ؛ اللهم عجل لولیک الفرج فاصله شیعیان از ما به اندازه گناهانشان است.