کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار دانا - صفحه 24

امروزه تلفن همراه به عنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین در زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاهی قدرتمند دارد و جزولاینفک مناسبات روزمره محسوب می‌شود اما باید پاره ای از نکات اخلاقی حین استفاده از تلفن همراه رعایت شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛