جشنواره نوروزی

اخبار دانا - صفحه 24

در حالی که بخشی از نیاز شب عید به میوه از سوی کشاورزان داخل تامین می شود که بازار شب عید از هم اکنون مملو از میوه های وارداتی شده است. به گزارش ؛ به نقل از عصرهامون، موضوع تامین بازار شب عید و استفاده از میوه های ذخیره سازی شده چند سالی است به شدت پیگیر