جشنواره نوروزی

اخبار دانا - صفحه 2

در حالی این روزها سریال نوروزی "علی البدل" در حال پخش است، که بسیاری از مردم در سراسر کشور از خود می پرسند که مکان های زیبایی که لوکیشن فیلم محسوب می شوند، متعلق به کدام نقطه از ایران است. به گزارش به نقل از رودآور؛ همزمان با بخش یکی از فیلم