جشنواره نوروزی

اخبار اعتدال - صفحه 1

رئس جمهور آمریکا فرمان را امضا کرده است که به اتباع افغانستان فرصت می‌دهد تا بدون ویزا به ایالات متحده امریکا سفر نمایند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، فرمان را امضا کرده است که به اتباع افغانستان فرصت می‌دهد تا بدون ویزا به ایالات متحده امریکا سفر نما