کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار رجا - صفحه 7

با اینکه تورم در حال نزولی شدن است اما قیمت کالاهای اساسی مردم اگر نگوییم روزانه ، اما هفتگی و چند هفته در میان گران میشود. این گرانی ها را آمارهای رسمی بانک مرکزی تایید کرده است نسیم: اوضاع تنظیم بازار خوب نیست. همه چیز بهم ریخته و دو