کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار رجا - صفحه 5

دیروز آیت الله ناصر مکارم شیرازی در اقدامی بی سابقه به شورای نگهبان هشدار داد به حیطۀ مراجع تقلید ورود نکنند. پس از این اظهار نظر بی سابقه، شب گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود دو نامه را منتشر کرد و به طور ضمنی، حکم شور