خرید کتاب سکه طلا

رجا - صفحه 5

رئیس هفتمین جشنواره مجریان صحنه و هنرمندان در عصر امروز در نشست خبری این رویداد گفت: این جشنواره دانشگاهی برای مجریان جهت شناخت سبک های مختلف اجراست. نشست خبری هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران عصر امروز-سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه-