خرید سکه کلکسیونی

رجا - صفحه 4

دولت که در توجیه کارنامه ناکارآمد اقتصادی خود درمانده است، دست به آمارسازی زده است بی آنکه بداند آمارهای رسمی دولتی و جهانی خیلی زود دستان خالی آنها را نشان میدهد. گروه اقتصادی - رجانیوز، درحالی در سومین مناظره تلویزیونی روحانی اعلام کرد که ر