خرید کتاب سکه طلا

اخبار رجا - صفحه 2

همسر شهید علیمحمدی - از شهدای هسته‌ای - می‌گوید: من خیلی جاها عذاب کشیدم و گریه‌ کرده‌ام. زمانی ما را دعوت می‌کردند و حتی یک عکس شهید علیمحمدی هم در سالن همایش نبود. همسر شهید علیمحمدی - از شهدای هسته ای - می گوید: من خیلی جاها عذاب کشیدم و