کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار نسیم - صفحه 7

کارشناس سازمان هواشناسی از بارندگی همراه با کاهش دما در بیشتر نقاط کشور خبر داد. به گزارش «نسیم آنلاین» معصومه احمدی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: کمترین میزان بارش ها در جنوب غرب و مرزهای جنوب شرقی کشور است اما بیشترین بارش ه