کتاب سکه های ماشینی قاجار

نسیم - صفحه 4

درخشانی گفت: قدرت خرید مردم برای برنج کاهش پیدا کرده و در مجموع برنج‌هایی که قیمت ارزان‌تر دارند، مشتری بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند. به گزارش «نسیم آنلاین» رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران و مواد پروتئینی از افزایش قیمت برنج خبر داد