کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار نسیم - صفحه 4

"رکس تیلرسون" در اولین اظهارنظر رسمی خود در خصوص برجام پس از بر عهده گرفتن سکان این وزارتخانه، اخبار موجود در خصوص قصدش برای نقض برجام را تکذیب کرد. به گزارش «نسیم آنلاین»، فارس نوشت: "رکس تیلرسون"، وزیر خارجه جد