جشنواره نوروزی

اخبار نسیم - صفحه 2

خبرگزاری ایرنا که با بودجه بیت‌المال اداره می‌شود، در روزهای اخیر اقدام به انتشار گزارشی کاملاً دروغ و خلاف واقع درباره عملکرد دولت یازدهم در زمینه بهبود توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی کرده است. گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- ناکامی دولت