کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار نسیم - صفحه 2

مردم آلزایمر ندارند آقای روحانی و یادشان هست وعده‌های صد روزه اقتصادی که شما قبل از انتخابات بیان کردید. شاید دولتمردان یازدهم که بعنوان مسن ترین کابینه از آن یاد می‌شود فراموش کرده اند گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- یک اقتصاددان در گف