خرید کتاب سکه طلا

اخبار نسیم - صفحه 2

رحمانی فضلی اظهار داشت: دولت بانوان را که نقش ویژه‌ای در حوزه تولید دارد باید به‌ صورت ویژه مساعدت کند تا بتوانیم از ظرفیت‌های بانوان نیز استفاده کنیم. وزیر کشور گفت: در حوزه اقتصاد باید از ظرفیت بانوان استفاده شود. به گزارش «نسیم آنلا