جشنواره نوروزی

اخبار نسیم - صفحه 17

مارسی بعد از باخت تحقیر آمیز هفته گذشته با ۴ گل بر لوریان غلبه کرد. به گزارش «نسیم آنلاین»، هفته بیست و هشتم لوشامپیونه با برگزاری 2 دیدار پیگیری شد. مارسی که هفته گذشته مقابل سن ژرمن تحقیر شده بود بر لوریان غلبه کرد و لیل مقابل