کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار خانه ملت - صفحه 1

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت را به قطع یارانه دهک های بالای جامعه که به آن نیازی ندارند، مکلف کرده ایم.