جشنواره نوروزی

اخبار خانه ملت - صفحه 1

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه هم اکنون 5 درصد داروهای مصرفی وارداتی است، گفت: وضعیت دارویی در کشور از سال 92 تا به امروز رو به بهبود بوده تاجایی که تقریبا در واردات دارو حدود سه میلیون دلار صرفه جویی صورت گرفته است.