کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار تسنیم - صفحه 1

رئیس قوه‌قضائیه گفت: اعمال تحریم‌ها و فشارهای جدید از سوی آمریکا، تبلیغات وسیع و تهدیدات متعدد دولتمردان این کشور، نشانگر صدق فرمایش مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه