خرید کتاب سکه طلا

گروه گوناگون RSS

«احسان هوشمند»، کارشناس مسائل قومیتی و مذاهب که سال‌هاست در حوزه کُردها پژوهش می‌کند و به شرق می گوید: درباره گروه‌های مذهبی در کشور متأسفانه داده‌ها و تولید داده‌های پژوهشی ما بسیار کم است. آن‌هم به دلیل این است که ما درباره مذاهب ایران بسیار ک