سکه ها جشنواره تخفیف

گروه گوناگون RSS

ترجمه از: هستی حقیقی کاتماندو به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر سرزمین کوهستانی نپال که در حدود یک هزار و 400 متری از سطح دریا قرار گرفته است. به گزارش "توریسم آنلاین" کاتماندو در گذشته با عنوان "Kantipur" شناخته می شد که معنای آن "شهر شکوه" است. این