خرید کتاب سکه طلا

گروه گردشگری - صفحه 4 RSS

آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان گردشگری گرجستان حاکی از آن است که میزان ورود گردشگران ایرانی به این کشور در ماه اوت (فاصله بین 10 مرداد تا 10 شهریورماه) سال جاری به بیش از 55 هزار نفر رسیده است. شعارسال: آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان گردشگری گرج