عناوین مهم خبری » گردشگری - صفحه 4 » جدیدترین

سبزوار از شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی است که در غرب این استان قرار دارد. سبزوار پس از مشهد و نیشابور سومین شهر پرجمعیت استان است.مقاله های مرتبط:سبزوار، شهر ز...

تصمیم اخیر دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز را که با توجه به سیاست های اقتصادی دولت گرفته شده، باید یک تصمیم درست تلقی کرد اما این تصمیم درست با توجه به عملیاتی شد...

جدیدترین اخبار