عناوین مهم خبری » مذهبی - صفحه 5 » جدیدترین

اعمال روز سیزدهم ماه رمضان با توجه به این که در ایام البیض ماه رمضان قرار دارد کمی متنوع تر از روز های قبل است. به عنوان مثال برای این روز خواندن دعای مجیر هم ...

اعمال روز دوازدهم ماه رمضان نسبت به روز های قبل کمی متنوع تر است، زیرا این روز اولین روز از شب های بیض است و به همین دلیل برای آن اعمال مستحب بیشتری توصیه شده ...

امام جمعه سابق ارومیه در 14 فروردین 1390 و در جلسه اعضای هیئت دولت، «نشان درجه یک شجاعت» را از محمود احمدی نژاد دریافت کرد. شعارسال: امام جمعه سابق ارومیه به دل...

جدیدترین اخبار