خرید کتاب سکه طلا

گروه مذهبی - صفحه 4 RSS

محقق ابرکوهی گفت: شیوه عزاداری مردم ابرکوه توسط آقا میرزا عبدالغنی (ره) از نجف وارد شد و با کمک مرحومان سید علی اکبر آقا و مصطفی عظیمی مبادرت به تشکیل هیئت عزاداری کرد. به گزارش ؛ به نقل از یزدرسا، ابرکوه شهری با قدمت تاریخی است و آداب و رسوم و فرهنگ سن