عناوین مهم خبری » مذهبی - صفحه 31 » جدیدترین

آیت الله مرتضی تهرانی مشهور به حاج آقا مرتضی از اساتید فقه و اخلاق تهران و برادر بزرگتر مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی و از شاگردان برجسته امام خمینی(ره) ...

جدیدترین اخبار