عناوین مهم خبری » مذهبی - صفحه 2 » جدیدترین

حضرت عیسی(ع) از پیامبرانی است که نامش ۲۵ بار و لقب ایشان ۱۳ بار در قرآن آمده است. در بیشتر آیاتی که ذکری از عیسی(ع) شده نامش با فضیلت و عظمت توأم گشته و به عنو...

یه پدیده ای هم هست به اسم محبوبیت سانسوری ! این پدیده یعنی اونی که سانسور شده محبوب یا محبوب تر می شه که در ادبیات زیرمجموعه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد قرار ...

جدیدترین اخبار