خرید سکه کلکسیونی

گروه فناوری و ارتباطات - صفحه 82 RSS

شرکت ایتالیایی بازتولید زوندا با پاگانی فانتاسماقدرتمندترین نسخه پاگانی زوندا رونمایی شد قدرت خودروی بارچتا از پیشرانه ی مرسدس خورجینی دوازده سیلندر گرفته می شود و از طریق یک جعبه دنده ی شش سرعته دستی به چرخ ها منتقل می شود. در سیستم ایمنی خودرو