عناوین مهم خبری » فناوری و ارتباطات - صفحه 12 » جدیدترین

موبنا – در حال حاضر دیتای موبایل و خصوصا بسته های ارائه شده توسط اپراتورها حداکثر استفاده افراد به اینترنت را تشکیل می دهد؛ با این حال، با تمام شدن بسته ...

جدیدترین اخبار