عناوین مهم خبری » فرهنگی و هنری - صفحه 7 » جدیدترین

هیچ چیز سخت تر از اون نیست که ببینی عزیزت تصمیم گرفته تنها باشه. تو از دیدنش، از شنیدن صداش لذت می بری اما اون درها رو بسته و تنهایی رو جای تو انتخاب کرده... -...

جدیدترین اخبار