عناوین مهم خبری » فرهنگی و هنری - صفحه 7 » جدیدترین

این روزها اگر سری به خانه سینما در خیابان بهار بزنید، شاهد حضور طیف های مختلفی از سینماگران هستید که برای پُر کردن اظهارنامه مالیاتی شان مراجعه کرده اند. به گزا...

همه سالن های سینما می توانند مسابقات را پخش کنند اما برای پردیس های سینمایی و سینماهایی که چند سالن دارند، سقف تعیین شده است. شعارسال: رئیس انجمن سینماداران می ...

جدیدترین اخبار