عناوین مهم خبری » فرهنگی و هنری - صفحه 5 » جدیدترین

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد میزبان تابلوهای نقاشی مهدی ساروخانی با نام «صنایع مستظرفه» با موضوع آثارتلفیقی ازاشخاص گذشته(زمان قاجار) در فضاهای امروزی خواهد بود...

جدیدترین اخبار