سکه ها جشنواره تخفیف

گروه فرهنگی و هنری RSS

داستان‌ها و قصه‌های کهن برای کودکان و نوجوانان همواره دوست داشتنی و خاطره انگیز است. اغلب این داستان‌ها نکات پندآموزی نیز برای کودکان دارند.به گزارش ایمنا، «مهمان‌های ناخوانده» عنوان کتابی است که در بخش دوم مجموعه یادداشت‌های