کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه عکس و ویدئو - صفحه 6 RSS

در مراسم رونمایی از سامانه صیاد، از چک‌های جدید متحدالشکل رونمایی شد و از فردا در شعب بانک ها ارائه می‌شود/ دسته چک های موجود تا ۱۵ اردیبهشت ۹۷ اعتبار دارد.