عناوین مهم خبری » عکس و ویدئو - صفحه 125 » جدیدترین

گلابی خاردار سیناپرس: کاکتوس گلابی (Cactus Pear) در کالیفرنیا کشت می شود و در اسپانیا به آن «توناس» می گویند. در ایران هم به آن گلابی خاردار یا انجیر کاکتوس گف...

تصاویر مراسم تاسوعای حسینی در کاشانتصاویر مراسم تاسوعای حسینی در کاشانتصاویر مراسم تاسوعای حسینی در کاشانتصاویر مراسم تاسوعای حسینی در کاشانتصاویر مراسم تاسوعا...

نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی...

در تمام نقاط استان بوشهر همراه با دسته های سینه زنی و هنگام تعزیه گردانی، سنج و دمام نیز نواخته می شود. دمام زن ها هنگام ضرب زدن ، طرف راست را با ضرب کوچک و طرف...

جدیدترین اخبار