کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه عکس و ویدئو - صفحه 103 RSS

گروه عکس:دود غلیظ ناشی از آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام، صبح شنبه آسمان جنوب تهران را فرا گرفت. صبح شنبه و در اولین روز کاری هفته، دود غلیظی آسمان خیابان فداییان اسلام در جنوب تهران را فرا گرفت. آتش سوزی وسیع یک انبار بزرگ کالا در خیابان