کتاب سکه های ماشینی قاجارایران آنتیک

گروه عکس و ویدئو RSS

با نزدیک شدن به پایان مهرماه، رد پای پاییز با جلوه هزار رنگش در باغهای انبوه جغتای خود را نشان می دهد. به گزارش ؛ به نقل از پیام جغتای، با نزدیک شدن به پایان مهرماه، رد پای پاییز با جلوه هزار رنگش در باغهای انبوه جغتای خود را نشان می دهد. انتها