کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه عمومی RSS

به گزارش هشدار نیوزبه نقل از فارس به نقل از سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خط کشتیرانی مسافری بوشهر و خارگ با توافق سه جانبه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، استانداری و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر از فردا پنج شنبه مجددا برقرار می شود.