عناوین مهم خبری » علم و دانش - صفحه 5 » جدیدترین

گروه علم و فناوری: داشتن زندگی اجتماعی فعال از دست دادن حافظه را به تأخیر می اندازد. فرادید در برگردان مقاله ای از گاردین نوشت: «خواب کافی، یادگیری های مه...

گروه علم و فناوری: فعالان زیست محیطی در حالی توانستند با استفاده از روش های دوستدار محیط زیست فلزات پایه چون مس و قلع را بازیافت کنند که به گفته آنها این محققان...

جدیدترین اخبار