عناوین مهم خبری » علم و دانش - صفحه 40 » جدیدترین

به گزارش مفدا لرستان بهداشت آمارهای وزارت و سازمان ثبت احوال هم نشان می دهد کشورمان در سال های آینده با جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو خواهد بود و اگر آمادگی لا...

در شرایطی که پس از یک حمله قلبی به افراد توصیه می شود هرچه بیشتر میوه مصرف کنند، اما بهتر است پیش از مصرف گریپ فروت با پزشک خود درباره عوارض جانبی احتمالی آن ص...

جدیدترین اخبار