کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه علم و دانش - صفحه 4 RSS

نور امیدی برای پیشگیری از بیماری آلزایمر هوش مصنوعی و شناسایی زودهنگام آلزایمر سیناپرس: به‌تازگی دانشمندان مدعی شده‌اند که یک سیستم هوش مصنوعی ساخته‌اند که می‌تواند نزدیک به 10 سال پیش از وقوع آلزایمر، نشانه‌های ای