عناوین مهم خبری » علم و دانش - صفحه 3 » جدیدترین

گروه علم و فناوری: نظریه پردازان می گویند که جهان های پیشین قبل از جهان کنونی وجود داشته اند و آثاری از سیاه چاله های مرده که بقایای جهان قبلی هستند را می توان ...

روحیه والا و انسان دوستی او به قدری در اطرافیان اثر گذاشته بود که با وجود تبلیغات سوء دشمنان و ایجاد جو مسموم علیه او و یگان تحت امرش، هنگامی که به درجه رفیع ش...

اما خواهش و تمنا برای رسیدن به پیروزی تنها یک سر قضیه است. برای پرورش کینه باید زمان زیاد و مهمتر از همه مقدار زیادی از توان ذهنی خود را اختصاص دهیم. ظرفیت انت...

گروه علمی: دانشمندان مدرسه پزشکی ویک فارست موفق به ابداع ترکیب ضد درد غیراعتیادآوری شده اند که می تواند برای مبارزه با درد و سوءمصرف مواد مخدر استفاده شود. ترکی...

گروه فناوری: شرکت گوگل اعلام کرد که دستیار صوتی هوشمند جدید موسوم به گوگل هوم مکس اکنون قادر به درک دو زبان به صورت همزمان است. امروز گوگل اعلام کرد که دستیار ه...

جدیدترین اخبار