خرید سکه کلکسیونی

گروه علم و دانش - صفحه 2 RSS

به همت یکی از خیرین سلامت‌ساز صورت گرفت: احداث بیمارستان کودکان سرطانی در کاشان سیناپرس: کاشان میزبان احداث یک بیمارستان ویژه کودکان سرطانی شد که توسط یکی از خیرین سلامت‌ساز حمایت شده است. علی هاشم‌زاده دبیر همای