کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه سیاسی - صفحه 5 RSS

صادق زیباکلام، از تحلیلگران سیاسی اصلاح طلب است. با این همه اعتمادش به اهالی روزنامه شرق باعث شد گافی بدهد که بعداً مجبور به عذرخواهی از آن شد. صادق زیباکلام، از تحلیلگران سیاسی اصلاح طلب است. با این همه اعتمادش به اهالی روزنامه شرق باعث شد گافی بدهد که