کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه سیاسی - صفحه 4 RSS

به گزارش ایرنا در این آیین که به صورت نمادین در مدرسه حضرت زینب هفتگل برگزار شد، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به همزمانی ایام محرم با فصل بازگشایی مدارس بیان کرد: همانگونه که دانش آموزان شهیدی مثل شهید ح